Aktuality

11.9.2015

Mezinárodní konference „Rovné příležitosti na úrovni obcí a měst“

Podzáštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbierasev Lichtenštejnském paláciv Praze ve čtvrtek 22. října 2015 uskuteční mezinárodní konference „Rovné příležitosti na úrovni obcí a měst“.Bude se konat v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze, podpořeného Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, na jehož realizaci se podílí Svaz měst a obcí ČR.

10.09.2015  

Na ministerstvech přibudou stovky úředníků. Vzniknou i nové úřady

Přestože se vláda v koaliční smlouvě zavázala k šetření a „zefektivnění státní správy“, přibývají na ministerstvech stovky úředníků. Vzniknout by navíc měly i zcela nové úřady. Vyplývá to z podkladů, které mají k dispozici Lidové noviny.

08.09.2015 

Vyhlášena až 100 % dotace na podporu opatření pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a znovu začlenění žen (zejména s malými dětmi či pečující o závislé osoby) na trh práce

 
Do 16. 10. 2015 mohou způsobilí žadatelé (z řad veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru) požádat o dotaci na zakládání a provozování školních družin či klubů, které doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem, s dobou provozu od časných ranních hodin do pozdního odpoledne; zajištění dopravy žáků (školní autobusy) ve venkovských či příměstských oblastech s komplikovanou dopravní obslužností; zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity nebo na provozování příměstských (nepobytových) táborů v době školních prázdnin.

 

03.09.2015     

Další schválené dotace v národním programu podpory cestovního ruchu

 
Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo v rámci druhé výzvy v podprogramu Cestování dostupné všem 44 žádostí o dotaci. Dotace 32 milionů korun je navržena pro 32 projektů. Podnikatelé i obce připravili v rámci obou výzev celkem 72 kvalitních projektů, které při splnění podmínek budou podpořeny více než 85 miliony korun.

      image001             logo igp