FAQ

Kdo se může do kurzů přihlásit?

Do kurzů se může přihlásit každý, kdo má o danu problematiku zájem, ať už v souvislosti s výkonem svého povolání, nebo i soukromě. Naše kurzy mohou využít výrobní a spotřební družstva, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, státní zaměstnanci, OSVČ a jejich zaměstnanci...

 

Kolik jednotlivé kurzy stojí?

U každého kurzu je uvedena cena včetně informace o DPH.

 

Kolik kurzů můžu navštívit?

Každý může absolvovat neomezené množství odborných kurzů.

 

Jaká je nabídka kurzů?

V nabídce máme odborné kurzy několika tematických kategorií. Doporučujeme navštívit zejména ty kurzy, které spadají do Vaší profesní sféry a úrovně řízení,tím bude zaručena Vaše lepší konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu práce.

 

Jak je školení zakončeno?

Obdržíme po jeho absolvování certifikát? Obdržíme nějaké školicí materiály?
Na kurzu získáte materiály k danému tématu na školení. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží úspěšní absolventi platný certifikát o absolvování školení.

 

Když se zúčastním kurzu, přijdu o plat/mzdu?

Záleží na dohodě s Vaším zaměstnavatelem. Ten by měl nicméně Vaši účast na kurzu chápat jako benefit a investici do svého podnikání, svých lidí a svého knowhow. Pokud však Vaši účast na kurzu hradí zaměstnavatel, je obvykle chápána jako součást pracovní doby.

 

Jakým způsobem je zajištěno/hrazeno stravné a cestovné na kurz?

Kurzy pořádáme na území celé České republiky, zejména ve městech s dobrou dopravní dostupností a infastrukturou tak, aby bylo zajištěno co nejjednodušší dopravní spojení do místa konání kurzu. Náklady na cestu neproplácíme,v ceně kurzu je však zahrnuto občerstvení.

      image001             logo igp