JUDr. Roman Kočí

Obor: doprava a silniční hospodářství

Zaměstnání: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství

Právník, vedoucí oddělení dopravně správních agend, zástupce vedoucího odboru, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství; lektor v akreditovaných vzdělávacích programech od r. 2008; publikační činnostKód Název kurzu Datum zahájení Datum ukončení Místo konání

      image001             logo igp