Ing. Jiří Blažek

Obor: stavebnictví a správní řízení

Zaměstnání: OSVČ v oborech stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, organizační, ekonomický a technický poradce, lektorská činnost, organizace a pořádání školení

Lektor s aktivní přednáškovou činností - přednášky na VŠZ FL, VUT Brno, VŠZ Praha, MÚ Brno, MS MVČR, ČVUT Praha, AV ČR, MPSV ČR, obce a města ČR atd., publikační činnostKód Název kurzu Datum zahájení Datum ukončení Místo konání

      image001             logo igp