Ing. Pavel Tučka

Obor: dopravní značení

Vystudoval VUT FAST Brno, specializaci silniční a městské dopravní inženýrství a tímto oborem se zabývá vice jak dvacet pět let. Zpracovává technické předpisy pro dopravní značky a dopravní zařízení, je auditorem bezpečnosti pozemních komunikací a provádí školení v oblasti dopravního značení pro státní správu i jinou odbornou veřejnost. Dále se zabývá výzkumem vybraných dopravně-inženýrských parametrů ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bezpečnostními audity a inspekcemi, expertními systémy pro řešení nehodových míst a zklidňováním dopravy.Kód Název kurzu Datum zahájení Datum ukončení Místo konání

      image001             logo igp