Ing. Antonín Seidl

Obor: dopravní značení

Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině. Po dobu působení na ministerstvu vnitra (v období federálního uspořádání) pracoval na koncepci a metodice dopravně inženýrského úseku dopravní policie. Spolupracoval na předchozí právní úpravě pravidel silničního provozu (vyhl. č 99/1989 Sb.). V současnosti spolupracuje s Ministerstvem dopravy a zpracovává některé technické předpisy upravující podrobnosti dopravního značení (technické podmínky). Je držitel povolení k výkonu činnosti „Auditor bezpečnosti pozemních komunikací“, provádí bezpečnostní audity a inspekce pozemních komunikací.Kód Název kurzu Datum zahájení Datum ukončení Místo konání

      image001             logo igp