Following is an overview of our tutors.

Mgr. Karel Bezděkovský» more
Ing. Jiří Blažek

Obor:stavebnictví a správní řízení

Zaměstnání:OSVČ v oborech stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, organizační, ekonomický a technický

...


» more
Mgr. Michal Čermák

Obor: Veřejné zakázky

Zaměstnání: v minulosti ředitel úseku veřejných

...


» more
JUDr. RNDr. Ph.D. Jitka Jelínková

Obor: životní prostředí

Zaměstnání:Česká inspekce životního prostředí Praha

Vedoucí právního odboru ČIŽP, Ministerstvo životního prostředí,

...


» more
JUDr. Roman Kočí

Obor:doprava a silniční hospodářství

Zaměstnání:Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství

Právník, vedoucí oddělení

...


» more
rodilý mluvčí» more
Mgr. Petr Prášek

Obor:obchodní právo a veřejné zakázky

Zaměstnání:Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal

Právník se specializací na veřejné zakázky,

...


» more
Ing. Antonín Seidl

Obor:dopravní značení

Absolvent Vysoké školy dopravní v Žilině. Po dobu působení na ministerstvu vnitra (v období federálního uspořádání) pracoval na koncepci a metodice

...


» more
DiS. Petra Shonová

Obor: Řidičské průkazy

Zaměstnání: od roku 2002 působí na Ministerstvu dopravy ČR, odbor provozu silničních vozidel v oblasti řidičských průkazů a

...


» more
odborník specialista» more
Ing. Pavel Tučka

Obor:dopravní značení

Vystudoval VUT FAST Brno, specializaci silniční a městské dopravní inženýrství a tímto oborem se zabývá vice jak dvacet pět let. Zpracovává

...


» more
Mgr. Miroslav Vecka

Obor:ochrana přírody a krajiny

Zaměstnání:Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Právník odboru životního prostředí Magistrátu města

...


» more
Martin Zbránek

Martin je akreditovaný profesionální kouč zabývající se profesním i životním koučinkem. Pracuje také jako lektor v oblasti komunikačních dovedností a Leadershipu.Je spoluzakladatelem Evolutio -

...


» more

      image001             logo igp